Greetings from our Sprint

Based on Postcard from our last iteration of Filipe Albero Pomar

NL:

Omschrijf aan het team een typisch vakantiekaartje:

 • Een afbeelding van de vakantieplek op de voorkant,
 • een bericht op de ene helft van de achterkant,
  • Wat hebben we tot nu toe gedaan, was dat leuk? Hoe was het weer?
  • Wat voor weer en dingen er in het verschiet liggen
 • de geaddresseerde en een postzegel aan de andere kant.

Geef alle teamleden een blanco 'Greetings from our sprint' kaart en leg uit dat ze 10 minuten hebben om een vakantiekaartje te schrijven aan iemand die het hele team kent. Plaatje van hoe het was aan de voorkant, de tekst aan de achterkant.

 

Als de tijd om is, worden de kaarten verzameld en geschud voor ze weer uitgereikt worden. Teamleden lezen ombeurten de kaart voor die ze hebben gekregen.

 

Gebruik nu de Liberating Structure W3 "What? - So What? - Now What?" om te debriefen.

 • Vraag, “WHAT?  Wat gebeurde er? Wat viel je op? Welke feiten of observaties vielen op?
  • Eerst individueel (1 minuut)
  • Afhankelijk van de teamgrotte, bespreek de bevindingen in kleine groepen of paren (3 minuten)
  • Deel de opvallende feiten van de kleine groepen of paren met het hele team (5 minuten)
  • Indien nodig kun je het aangeven als iets bij "SO What?" past (conclusies).

 

 • Na het verzamelen van de gemeenschappelijke observaties, vraag “SO WHAT? Waarom is dat belangrijk? Welke patronen of conlcusies komen naar voren? Welke hypothese kun je stellen?
  • Gebruik dezelfde structuur als in de vorige ronde.

 

 • Tot slot, nadat de patronen en conclusies helder zijn, vraag “NOW WHAT? Welke acties zijn nu zinvol?”
  • Gebruik dezelfde structuur als in de vorige ronde.

 

Acties worden gedeeld met het team, bediscussieerd en verzameld. Extra inzichten zijn welkom (2-10min).

 

EN:

Remind the team what a postcard looks like:

 • An image on the front,
 • a message on one half of the back,
  • How was the weather? What have you done? Did you like it?
  • What are you going to do? How is the weather going to be?
 • the address and stamp on the other half.

Distribute the blank ‘Greetings from our sprint’ cards and tell the team they have 10 minutes to write a postcard to a person the whole team knows (i.e. an ex-colleague).

When the time is up, collect and shuffle the cards before re-distributing them. Team members take turns to read out loud the postcards they got.
Now use the Liberating Structure W3 “What? – So What? – Now What?” to debrief.

 • Ask, “WHAT? What happened? What did you notice, what facts or observations stood out?”
  • First individually (1 minute)
  • Depending on team size discuss the findings in small groups or pairs (3 minutes)
  • Then share salient facts from the small groups or pairs with the whole team (5 minutes)
  • If needed, remind participants about what is included in the SO WHAT? question.

 

 • Then, after all the salient observations have been collected, ask, “SO WHAT? Why is that important? What patterns or conclusions are emerging? What hypotheses can you make?”
  • Use the same structure you used in the previous stage to facilitate the group discussion.

 

 • Then, after the sense making is over, ask, “NOW WHAT? What actions make sense?”
  • Use the same structure you used in the previous stage to facilitate the group discussion

 

Actions are shared with the whole team, discussed, and collected. Additional insights are invited. 2–10 min.