Integral Game by Agile Leadership School

€ 20,00

English below

De Integral Game is gebaseerd op de Integral Theory van Ken Wilber.

De deelnemers verkennen de vier kwadranten (I, We, It en Its) en de bijbehorende waarnemingen, gedragingen en denkwijzen.

Na het verkrijgen van dit inzicht verkennen de deelnemers hoe een Agile Leider een rol speelt in het voeden van een cultuur die past bij een Agile organisatie en welke interventies daarbij passen.

 

English

The Integral Game is based on Ken Wilber's Integral Theory.

The participants explore the four quadrants (I, We, It and Its) and the associated perceptions, behaviors and ways of thinking.

After gaining this insight, participants explore how an Agile Leader plays a role in nurturing a culture that fits an Agile organization en which interventions can be used to achieve this.