Management in Scrum

€ 17,50

English description below

Met deze workshop verkennen de deelnemers de verschillende Scrum Rollen.

  • Welke rol voelt zich ultiem aangesproken in bepaalde situaties?
  • Wat zijn de verschillende verantwoordelijkheden die bij de rol horen?
  • Welk mandaat is belangrijk voor de optimale uitvoering van de rol?

Doordat de kaartjes een groene voorkant en een rode achterkant hebben, kunnen de deelnemers ook aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn door de kaart om te draaien.

 

English

With this workshop, the participants explore the different Scrum Roles.

  • Which role feels ultimately addressed in certain situations?
  • What are the different responsibilities that come with the role?
  • Which mandate is important for the optimal performance of the role?

Because the cards have a green front and a red back, the participants can also indicate where improvements can be made by turning the card over.