Scrum Event Game

€ 17,50

English description below

Met deze workshop verkennen de deelnemers de verschillende Scrum Events.

  • Het doel
  • De verwachte opbrengst
  • De deelnemers
  • De timebox

Maar let op, er zitten ook enkele prikkelende kaarten bij met veel voorkomende misvattingen. Weten de deelnemers deze ook te vinden?

Doordat de kaarten een groene voorkant hebben en een rode achterkant, kunnen de deelnemers ook aangeven waar nog verbeteringen zitten door de kaart om te keren.

 

English

With this workshop, the participants explore the different Scrum Events.

  • The target
  • The expected yield
  • The participants
  • The time box

But beware, there are also some iffy cards with common misconceptions. Do the participants also recognize them?

Because the cards have a green front and a red back, the participants can also indicate where improvements can be made by turning the card over.