Agile Evolution Game by Agile Leadership School

€ 22,00

Onderdeel van de Scrum.org PAL-E training

 

De volwassenheid van een Agile Team wordt voornamelijk bepaald door de volwassenheid van 4 rollen:
• De Scrum Master
• De Product Owner
• De Ontwikkelaars
• De manager\Leider

 

Rol volwassenheid kan met 5 niveaus worden omschreven.
Op elk niveau evolueert de rol.

 

4 rollen x 5 niveaus: Deze game verkent 20 patronen, elk op een aparte kaart beschreven.

 

Deze serie bevat 2 sets kaarten:

 

1. Zonder rollen & niveaus.

Deze set is bedoeld voor het creëren van een leer-ervaring.
Het forceert om een actief gesprek te voeren over  rolverantwoordelijkheden en agile volwassenheids niveaus.

 

2. Met alle rollen & niveaus.

Deze set is bedoeld voor een snelle verkenning van typische  patronen van evoluerende scrum teams en leiderschap stijlen.

 

Let op: De Delgation Poker kaarten op de foto van het Canvas zijn niet bij de set inbegrepen, maar kunnen eventueel hier apart besteld worden.

 

English:

Part of the Scrum.org PAL-E training

 

The maturity of an Agile Team is mainly determined by the maturity of 4 roles:
• The Scrum Master
• The Product Owner
• The Developers
• The manager\Leader

 

Role maturity can be defined with 5 levels. at each level the role evolves.

 

4 roles x 5 levels: This game explores 20 patterns, described on a separate card.

 

This package contains two sets of cards:

 

1. Without roles & levels.

This deck is to be used for creating a learning experience.
It forces people to have an active conversation about role-responsibilities and agile maturity levels. 

 

2. With all roles & levels.

This deck is to be used for fast exploration of typical patterns of evolving scrum teams and leadership styles.

 

Attention: The Delgation Poker cards on the picture of the Canvas are not included, but are available to be ordered seperately here.